ย้อนกลับ

คาราบาวกรุ๊ป คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก SET Awards 2020

25-12-2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2020 โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ได้รับรางวัล Best CEO สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2020 ทุกบริษัท รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยรอบด้าน สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน รวมถึงส่งเสริมความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนยกระดับตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET นอกจากนี้ บริษัทคาราบาวกรุ๊ปยังได้รับรางวัลผลดำเนินงานยอดเยี่ยม (Company Performance Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020 กล่าวว่า "รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แม้ว่าในปีนี้ภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทย ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน"

รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับปีนี้ ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Awards 3) Best Asset Management Company Award 4) Best Securities Company Awards 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Awards 7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2020 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, นายมารวย ผดุงสิทธิ์, นายเสรี จินตนเสรี, นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์, นายยุทธ วรฉัตรธาร, นางภัทรียา เบญจพลชัย, นายธีรนันท์ ศรีหงส์, นายภากร ปีตธวัชชัย, นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์, นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงานนายอำนวย จิรมหาโภคา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง

www.set.or.th/setawards

แหล่งที่มาข้อมูล https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16079007872661&sequence=2020138552&language=th&country=TH

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง