ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก


ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทฯ รับจ้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านด้วยศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดเป็นหลัก

โดย ณ สิ้นปี 2560 มีผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายจำนวน 24 รายการ ทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น น้ำตาลสด ตรา “บ้านอ้อย” มะขามคลุกบ๊วย ตรา “เปรี้ยวปาก” ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลันเตา และถั่วปากอ้า ตรา “ราชาเมล็ด” และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food) เช่น น้ำยาล้างจาน ตรา “ว้าว” น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตรา “ซอฟท์ ดี” ผงซักฟอก “แชมป์” แปรงสีฟัน ตรา “บิ๊ก สมายล์” โดยเริ่มรับจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558