เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

carabao

คาราบาวกรุ๊ป

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่าง กลุ่มธุรกิจโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง อันได้แก่ นายเสถียร เสถียรธรรมะ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และ นายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่มีแฟนเพลงรักและศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย

“บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นการนำชื่อของวงคาราบาว มาผสมผสานกับชื่อของ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ภายใต้สโลแกน “คาราบาวแดง เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่”

เมื่อธุรกิจผลิต ทำการตลาดและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมให้ครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหาวัตถุดิบหลัก การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ตั้งบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ปัจจุบันโรงผลิตภายใต้การดำเนินงานของ คาราบาวตะวันแดง สามารถรองรับปริมาณบรรจุ สินค้าสำเร็จรูปสูงสุดประมาณ 2,500 ล้านกระป๋องและ 2,400 ล้านขวดต่อปี ภายใต้โรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และยังเป็นสถานที่ตั้งเดียวกับโรงผลิตขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรวมเป็นศูนย์การผลิตในจุดเดียวเข้าไว้ด้วยกัน

โรงงานดังกล่าวยังสามารถดำเนินการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังหลายรูปแบบทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมเพื่อให้ได้รสชาติ และคุณสมบัติเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งส่งออกสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่นำเข้า และจัดจำหน่ายต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย