ธุรกิจของเรา

คาราบาวตะวันแดง (CBD)

ธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องดื่มอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

ตะวันแดง ดีซีเอ็ม (DCM)

ธุรกิจบริหารจัดการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียแปซิฟิกกลาส (APG)

ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียแคน แมนูแฟคเจอรี่ง (ACM)

ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

เอเซีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง (APM)

ธุรกิจผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์อื่น

อ่านเพิ่มเติม

เอ วู้ดดี้ ดริงค์ (AWD)

ธุรกิจบริหารแบรนด์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

อ่านเพิ่มเติม

ICUK

ประกอบธุรกิจการตลาด ขาย และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ภายใต้ตราสินค้า คาราบาวที่ประเทศอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม