ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) ( CBG หรือ บริษัทฯ ) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่

 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  ( CBD )

 • บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
  ( DCM )

 • บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
  ( APG )

 • บริษัท INTERCARABAO LIMITED
  ( ICUK )

 • บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ( ACM )

 • บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ( APM )

 • บริษัท เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด
  ( AWD )

 • บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ( CBMG )

พัฒนาการที่สำคัญ

ดูรูปภาพ

2545 - 2554
2555 - 2557
2558 - 2559
2560 - 2562
2563 - 2564
2565

2545

เริ่มวางตลาด

ตุลาคม 2545 คาราบาวแดงวางตลาดครั้งแรกในประเทศไทย

2547

ผู้ท้าชิงเบอร์ 1

18 เดือนต่อมา ขึ้นเป็นผู้ท้าชิงอันดับ 1 ในตลาดเครื่องดื่มบํารุงกําลัง

ส่งออก

เริ่มประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังไปยังตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก

0
1