ย้อนกลับ

คาราบาวกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องที่ชนะการ ประกวดเรียงความ ที่ โรงเรียนบ้านนาโป่ง ต.ทรายมูล จ.ยโสธร

23-09-2557

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดโครงการประกวดเรียงความในห้วข้อ "ธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมที่ดี.. สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าในตำบล รวมถึงความภาคภูมิใจ สิ่งดีงามในท้องถิ่นและความคิดที่จะทำเพื่อบ้านเกิด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชน ให้มีจิตใจรักใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลของตนเอง โดยรางวัลชนะเลิศเรียงความได้แก่ ด.ญ.กฤติยา กฤษณะกาฬ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร