ที่มาและประวัติ คาราบาวกรุ๊ป

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่าง กลุ่มธุรกิจ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง อันได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และ นายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่มีแฟนเพลงรักและศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย

“บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด” ได้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นการเป็นการนำชื่อของ วงคาราบาว มาผสมผสานกับชื่อของ โรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดง ภายใต้สโลแกน “คาราบาวแดง เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่”

เมื่อธุรกิจผลิต ทำการตลาดและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมให้ครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหาวัตถุดิบหลัก การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ตั้งบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) (CBG หรือ บริษัทฯ ) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่


 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  ( CBD )
 • บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
  ( DCM )
 • บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
  ( APG )
 • บริษัท INTERCARABAO LIMITED
  ( ICUK )
 • บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
  ( ACM )
 • บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  ( APM )
 • บริษัท เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด
  ( AWD )