ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ


คาราบาวเเดงแบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ

ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่าย ครั้งแรกในกัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 จนเป็นที่นิยมในตลาดอย่างสูง ต่อมาได้จำหน่ายไปยัง เยเมน เคนย่า รวมทั้ง สหราชอาณาจักร และพร้อมที่จะจัดจำหน่ายไปอีกหลายประเทศทั่วโลกที่มีความนิยมในการดื่มบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดอัดก๊าซ


คาราบาวเเดงแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ

ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร

กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น กัมพูชา อัฟกานิสถาน เยเมน เมียนมาร์ เวียดนาม และอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนของส่วนผสมสำคัญใน Carabao แบบกระป๋องที่จำหน่ายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ