ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก


ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ รับจ้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางหน่วยรถกระจายสินค้า โดย ณ สิ้นปี 2559 มีสินค้ารับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน 13 รายการ ประกอบไปด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลันเตา และถั่วปากอ้า ตรา “ราชา” ปลาเส้นปรุงรส ตรา “กินดะ” และที่ไม่ใช่อาหาร (Non food) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน ตรา “บิ๊กสมาย” น้ำยาล้างจาน ตรา “ว้าว” กระดาษชำระ ตรา “โซซอฟท์” น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตรา “ซอฟท์ ดี” ผงซักฟอก “แชมป์” มีดโกนหนวด “เอ็กซ์ พาวเวอร์” ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ “บิ๊กกัน “โดยเริ่มรับจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558