ธุรกิจของเรา

คาราบาวตะวันแดง (CBD)

ธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องดื่มอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

ตะวันแดง ดีซีเอ็ม (DCM)

ธุรกิจบริหารจัดการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียแปซิฟิกกลาส (APG)

ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

ICUK

ประกอบธุรกิจการตลาด ขาย และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ภายใต้ตราสินค้า คาราบาวที่ประเทศอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม