ติดต่อเรา

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ่)

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : 02-636-6111

เว็บไซต์

www.carabaogroup.com

สอบถามเรื่องทั่วไป หรือร้องเรียน

info@carabao.co.th

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 261-263 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร : 02-707-9970-4
โทรสาร : 02-7079975

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร : 038-989-499
โทรสาร : 038-989-489