ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา คาราบาวกรุ๊ป
คาราบาวกรุ๊ป มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน้นสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า พัฒนาขีดความสามารถ โดยวางรากฐานการบริหาร จัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “สร้างคุณค่าชีวิต” รวมทั้งการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอด และสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดี สู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

สวัสดิการพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลั้ยงชัพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - เงินค่าครองชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัสประจำปี


ตำแหน่งงานว่าง แยกตามกลุ่มบริษัทฯ

3

รายละเอียด

  1. รับผิดชอบงานด้านบัญชี
  2. รับผิดชอบงานด้านต้นทุน (การคิดต้นทุนการผลิต)
  3. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  4. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย
   2. อายุไม่เกิน 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
   4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
   6. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ,การเงิน และต้นทุน
   7. มีความตั้งใจ ละเอียดรอบคอบ และ ตรงต่อเวลา
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

2

รายละเอียด

  1. พัฒนา Web Application ด้วย ASP .NET, PHP
  2. สามารถออกแบบ website ด้วย HTML และ CSS
  3. สามารถเขียน Query เพื่อใช้จัดการข้อมูลจาก Database SQL Server ได้
  4. เขียนโปรแกรม Mobile Application Android เชื่อมต่อกับ Database และ Map API
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 22-30ปี
   วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   ประสบการณ์ : 0-5 ปี
   มีความรู้ Java , Webservises , XML,API,SQL Lite,Android SDK,Eclipes เขียนโปรมแกรม Mobile Application
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

6

รายละเอียด

  ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสาร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย หรือหญิง
   2. อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
   4. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
   5. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

21

รายละเอียด

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฎิบัติงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ
  เงินเดือน(บาท) : รายได้ 12,000-13,000บาท
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค
  2.จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่
  3.ประสานติดสื่อโฆษณา
 1. คุณสมบัติ

   เพศ: หญิง
   อายุ(ปี): 19 - 30 ปี
   ระดับการศึกษา: ม.3 ขึ้นไป
   สามารถเดินทางในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว คราวละไม่เกิน 2 เดือน
   มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก
   ยิ้มแย้ม ร่าเริง บุคลิกดี รูปร่างสมส่วน(ไม่อ้วน)
   พร้อมเริ่มงานทันที
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   20 ตำแหน่ง

9

รายละเอียด

  1.ดูแลตารางงานผู้บริหาร
  2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอก
  3.ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
  4.ติดต่อและนัดหมายงานให้กับผู้บริหาร
  5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   -เพศ : หญิง/ชาย
   -อายุ(ปี) : 25-35
   -ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท
   -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   3

22

รายละเอียด

  1.ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2.เข้าเยี่ยมร้านค้า,วางกล่อง,จัดเรียงสินค้า
  3. ประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าและปหล่งชุมชน
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : ชาย
   อายุ(ปี): 18-35
   ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

57

รายละเอียด

  -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
  -สรุปผลการทำงานของพนักงานขายเพื่อใช้เป็นข้อมูลคำนวณจ่ายคอมมิชชั่น
  -สรุปฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
 1. คุณสมบัติ

   -เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
   -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
   -ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
   -สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
   -มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   -มีทักษะด้านเจรจา
   -มีทักษะในการถ่ายทอด
   -สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำต่างจังหวัดได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   หลายอัตรา

12

รายละเอียด

  ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง, ชาย
   อายุ : 25-30 ปี
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สามารถใช้ Photoshop , Indesing , 3D Max ได้)
   สามารถออกแบบสื่อประเภทต่างๆได้
   ผ่านงานด้านการออกแบบโฆษณา ด้านสิ่งพิมพ์
   มีประสบการณ์ทำงานด้าน Event
   มีความกระตือร้น และความรับผิดชอบสูง
   สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
   สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
   เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

20

รายละเอียด

  รูปแบบงานย : งานประจำ
  เงินเดือน : ตามตกลง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1.ประมาณการณ์การสั่งซื้อและติดตามการสั่งสินค้า Promotion/เทศกาล
  2.วิเคราะห์สต๊อกสินค้า
  3.ควบคุมปริมาณการจัดเรียงสินค้าที่สาขาตามเกรดของร้านค้า และ ยอดขายของสินค้า
  4.พัฒนาระบบการสั่งสินค้าสำหรับหน้าร้าน
  5.จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : ชาย, หญิง
   อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
   ระดับการศึกษา : ประสบการณ์ :
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

8

รายละเอียด

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางคอแหลม,เขตยานนาวา,เขตสาทร)
  เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1.ดูแลตารางงานผู้บริหาร
  2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
  3.ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
  4.ติดต่อและนัดหมายให้กับผู้บริหาร
  5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : ชาย , หญิง
   อายุ(ปี) : 25-35
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท
   ประสบการณ์(ปี) : 3
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   2 ตำแหน่ง

10

รายละเอียด

  รับผิดชอบกระบวนการสรรหาให้ได้ตามแผน
  รับผิดชอบงานสวัสดิการด้านต่างๆ
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 25-35 ปี
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ประสบการณ์ :1-5 ปี
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

23

รายละเอียด

  1.ร่วมวางแผนการขาย และการเดินทางกับทีม
  2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถให้สะอาด
  3.ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทกำหนด
  4.เตรียมอุปกรณืการทำงานให้พร้อม (โปสเตอร์ , แผ่นพับ , อุปกรณ์ต่างๆ)
  5.ติดสื่อโฆษณาของบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบให้เด่นและสะดุดตา
  6.ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า
  7.รู้สภาพการเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง
  8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างร้านค้ากับบริษัท
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : ชาย
   อายุ : 20-35 ปี
   ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
   สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
   สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   สำนักงานใหญ่ (เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   20 อัตรา

55

รายละเอียด

  1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  2. แยกใบกำกับภาษีต้นฉบับให้ฝ่ายภาษี
  3. บันทึกซื้อทรัพย์สินและแยกเอกสารให้ฝ่ายทำทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
  4. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของเดือน
  5. ตรวจนับวัสดุส่งเสริมการขาย
  6. นับstock สิ้นเดือน
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี
   2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   3.ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
   4.มีความรู้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ERP
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

41

รายละเอียด

  - เคลียร์เงินทดรองจ่ายทีมงาน - ทำรายละเอียดประกอบงบพร้อมตรวจ - ตรวจเอกสารต่าง ๆ - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและสรรพากร - คิดค่าเสื่อมราคา
 1. คุณสมบัติ

   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี - อายุ 35-45 ปี - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - เงินเดือนตามตกลง - มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

37

รายละเอียด

  1.ดูแลและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนางานขายให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 40 ปีขึ้นไป
   วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านการขาย และทักษะในการบริหารงานขาย Modern Trade อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

25

รายละเอียด

  1.Support Program ERP
  2.ให้การอบรมแก่ผู้ใช้งานใหม่
  3.วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
  4.ประสานงานกับส่วนกลาง ในการแก้ไขปัญหา
  5.บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  6.ประสานงานกับ IT สำนักงานใหญ่ ในการจัดซื้อ / จัดหา
  7.ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องเสียมีปัญหา / เสีย
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 25 - 30 ปี
   วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้การเขียนโปรแกรม X++ หรือ C# หรือ Java / SQL Command
   มีความรู้เรื่อง Business Process Logic / Dynamic AX : Inventory . Production Module
   การใช้งาน MS Office , Windows
   มีความรู้ Dev Report Web โรงงาน / PHP
   มีประสบการณ์ ระบบ SAP , AX , Oracle , หรือ ERP อื่นๆ
   มีประสบการณ์ด้าน Oracle (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

24

รายละเอียด

  1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ MS SQL 2008 ขึ้นไป
  2.ติดตั้งและกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Database
  3.Tuning Database ในกรณีที่พบปัญหาเรื่อง Performance
  4.แก้ไขหรือตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Database ได้
  5.Reindex ข้อมูล Shick Log
  6.ฺBackup / Restore Database
  7.หา Solution ต่างๆเพื่อทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย และลดการสูญหายของข้อมูล
  8.จัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบงาน
  9.Update Version ของ Database และทดสอบการใช้งาน
  10.ควบคุมการ Access เข้าถึง Database ของผู้ใช้งาน
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 24 - 30 ปี
   วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

43

รายละเอียด

  ดูแลสายงานจัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทรัพยากรบุคคล
 1. คุณสมบัติ

   1. อายุ 45 ขึ้นไป
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
   3. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงทางด้านจัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทรัพยากรบุคคล
   4. มีสมรรถนะในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
   5. หากมีประสบการณ์จากธุรกิจ FMCG และ/หรือ บริษัทจดทะเบียนฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีความรู้ภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
   7. ใบสมัครโปรดระบุค่าตอบแทนในปัจจุบันและที่คาดว่าจะได้และบุคคลอ้างอิง บริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับประสบการณ์
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

38

รายละเอียด

  1. วางแผนการขาย
  2. เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
  3. วิเคราะห์และพัฒนาตลาด,คู่แข่ง รวมทั้งวางแผนแก้ไขปรับปรุงการขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่รับผิดชอบ
  4. จัดเรียงสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าที่ขาย
  5. ประเมินศักยภาพของพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่การขาย กระจายและครอบคลุมของสินค้า เพื่อขยาย Sub Agent รายใหม่ขึ้นมาในพื้นที่ให้เหมาะสม และเป็นการสร้างเครื่อข่ายร้านค้าให้กับทาง Agent ในพื้นที่
  6. ทำงานสอดประสานร่วมกับทีมงาน Operation ในพื้นที่เพื่อกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
  7. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา
  8. สรุปงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายและส่งตามกำหนด
  9. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอเย่นต์, Sub Agent , ลูกค้ากับบริษัทฯ
  10. เป็นที่ปรึกษา และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับทีมงาน
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ หญิง / ชาย
   2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
   3. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
   4. มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปโภค บริโภค และพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. สามารถใช้ Microsoft office และ Internet
   6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
   7. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (กระบะ พร้อมหลังคา) และ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงาน
   8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   9. มีบุคคลค้ำประกัน
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10อัตรา

42

รายละเอียด

 1. คุณสมบัติ

   1. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   3. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารสายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
   4. มีประสบการณ์ในการร่างและตรวจทานสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ
   5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี
   7. ใบสมัครโปรดระบุค่าตอบแทนในปัจจุบันและที่คาดว่าจะได้และบุคคลอ้างอิง บริษัทยินดีเสนอค่าตอบแทน (Package) ที่เหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

21

รายละเอียด

  1. แนะนำโปรโมชั่นของเครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง
  2. สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3. สามารถจัดกิจกรรม พื้นที่ต่างจังหวัดได้
  4. สามารถออกรายการทางโทรทัศน์ช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ในบางโอกาส
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี / รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ได้สัดส่วน
   2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม. 3 - ปริญญาตรีทุกสาขา
   3. มีทักษะในการสื่อสาร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี
   4. มีความอดทน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นตัวเองพอใช้
   5. เน้นความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาส่งเสริมการขาย มากกว่าบุคลิกหน้าตา
   6. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้
   7. สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันทำงาน)
   8. สุขภาพแข็งแรง
   9. สัมภาษณ์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   20 อัตรา

23

รายละเอียด

  1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ 5. การขออนุมัติการจัดการ์ดน้ำมันประจำบริษัทฯ 6. สรุปค่าใช้จ่าย การนำรถเข้าศูนย์บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย 2. อายุ 19-35 ปี 3. การศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป 4. สามารถทำงานพิ้นที่ต่างจังหวัดได้ (มีที่พักฟรี) 5. มีทักษะงานด้านขับขี่รถตู้และกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. สามารถดูแลรถเบื้องต้นได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   20 อัตรา

39

รายละเอียด

  1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถให้สะอาด
  3. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ในความเร็วที่บริษัทฯ กำหนด
  4. เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม ( โปสเตอร์, แผ่นพับ, Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา )
  5. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทฯในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา
  6. ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7. รู้สภาพความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัทฯ
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย
   2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
   3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
   4. สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
   5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   6. มีบุคคลค้ำประกัน
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร /ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   หลายอัตรา

2

รายละเอียด

  1. พัฒนา Web Application ด้วย ASP .NET, PHP 2. สามารถออกแบบ website ด้วย HTML และ CSS 3. สามารถเขียน Query เพื่อใช้จัดการข้อมูลจาก Database SQL Server ได้
 1. คุณสมบัติ

  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพฯ

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

10

รายละเอียด

  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการผลิต
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย หรือหญิง
   2. อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
   4. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
   5. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

23

รายละเอียด

  1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
  2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
  4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ
  5. การขออนุมัติการจัดทำการ์ดน้ำมันประจำรถบริษัท
  6. สรุปค่าใช้จ่าย การนำรถเข้าศูนย์บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย
   2. อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   4. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5 อัตรา

49

รายละเอียด

  1.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  2.มีประสบการณ์ในงานขายหน่วยรถเงินสด
  3.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ บริษัทฯมีค่าที่พักให้
  4.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.ฝึกสอนการทำงานให้กับพนักงานขาย
 1. คุณสมบัติ

   - เพศ : หญิง , ชาย
   - อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
   - ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
   - ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

50

รายละเอียด

  - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  - รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน
  - ควบคุมค่าใช้จ่ายในศูนย์กระจายสินค้า และตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม
  - สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกำหนดให้ครบทุกตำแหน่ง
  - ฝึกอบรมการปฎิบัติงานเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย
   2.อายุ 30-40 ปี
   3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
   4.มีประสบการณ์ด้านควบคุมหน่วยรถขายสินค้าเงินสดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
   5.มีทักษะในการขาย, การตลาด, คอมพิวเตอร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   6. มีทักษะการวางแผน การจัดการ การสื่อสาร การประสานงานที่ดี
   7.สามารถไปประจำยังจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
   8.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5

51

รายละเอียด

 1. คุณสมบัติ

   1.อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารของสายงานการเงินเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี 4.มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5.หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 7.บริษัทยินดีเสนอค่าตอบแทน (Package) ที่เหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

54

รายละเอียด

  1. คำนวณค่าจ้างพนักงาน
  2. คำนวณภาษีเงินได้บุคคล
  3. ติดต่อประสานงานประกันสังคม
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย - หญิง
   2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3. มีความรู้ และทักษะการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์
   4. มีความรู้การใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน Tiger Soft
   5. มีประสบการณ์ด้านบริหารค่าจ้าง 1 ปี ขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

56

รายละเอียด

  - พัฒนาApplication POS
  - แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม POS
  - จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม POS
  - จัดอบรมความรู้แก่ผู้ใช้งานโปรแกรม POS
 1. คุณสมบัติ

   1.หญิง/ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
   4.สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET(VB,C#)
   5.มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Database Query
   6.สามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
   7.สามารถเรียนรู้ Technology ใหม่ๆได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   2

55

รายละเอียด

  1.ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโรงงานและ สำนักงานใหญ่ เพื่อนำ เอกสารข้อมูลมาลงบัญชี ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป
  2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร การตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน และรอบการจ่ายที่กำหนด
  3.จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน
  4.จัดเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ ที่บันทึกบัญชี ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
  5.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สำหรับทุกสิ้นเดือน
  6.ตรวจนับสต็อกสินค้าทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้่นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   2.มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ในการทำงาน เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ กับ บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต
   3.มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
   4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
   5.มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft dynamic AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

58

รายละเอียด

  1.วางแผนควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของ ขายและบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ
  2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจาก ฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อบันทึกบัญชี
  3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ บันทึกรับชำระเงิน และตัดยอดลูกหนี้ในระบบ ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน
  4.จัดทำรายงานกระทบยอดขายรวม กับ ภพ.30
  5.ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี
  6.จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุปรายงานการขายต่างประเทศ ยอดลูกหนี้คงเหลือ และจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
  7.จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับการเข้าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยผู้สอบบัญชี
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้่นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   2. มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี ในการทำงาน เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ กับ บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต
   3. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
   4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
   5. มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft dynamic AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

59

รายละเอียด

  1. บริการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการขั้นตอนการทำงาน ทดสอบระบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาผู้ใช้งาน ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำสื่อการสอน คลิปVDO คู่มืออัพเดต
  3. จัดอบรมการใช้งาน โปรแกรม Web,App ฯลฯ
  4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   -เพศ หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
   -วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
   - ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   - มีความชำนาญในอุปกรณื Tablet(Android)
   -สื่อสารได้ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
   -ความรับผิดชอบสูง อดทน ขยัน มีวินัย คิดบวก
   -สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้ ทำงานเป็นกะได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

60

รายละเอียด

  1.วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  2.ออกแบบWorkflow
  3.สรุป Requirement และ Function
  4.ควบคุมขั้นตอน UAT
  5.ตรวจสอบและประเมินผลด้วยBI
 1. คุณสมบัติ

   -หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
   -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -ประสบการณ์ทำงาน 2-10 ปี
   -สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   -มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP และ BI
   -เข้าใจการทำงานด้านIT และการพัฒนาSoftware
   -มีประสบการณ์ในธุรกิจประเภท Manufacturing Distribution หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร(บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

67

รายละเอียด

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน ตำแหน่ง พนักงานขาย
  - เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด
  - พบปะ สอบถาม ร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  - ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  - สรุปยอดขายประจำวัน
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย - หญิง
   2.อายุ 22 - 35 ปี
   3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
   4.ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
   5.สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

62

รายละเอียด

  1.พัฒนาweb และระบบตามที่บริษัทต้องการ ด้วยภาษา PHP,SQL,AJAX
  2.พัฒนา Application เชื่อมต่อ Database
  3.สร้าง Report จากข้อมูล Database
  4.ออกแบบ Database และ Query
 1. คุณสมบัติ

   -หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
   -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวะคอมพิวเตอร์
   -ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
   -สามารถเขียนโปรแกรภาษา PHP,SQL,AJAX
   -หากมีความรู้เรื่อง Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

63

รายละเอียด

  1.ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกบัญชีซื้อสินค้าสำเร็จรูป
  2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
  3.กระทบยอดสินค้า บันทึกยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด
  4.จัดทำต้นทุนขายของทุกสาขา
  5.จัดทำรายงานซื้อสินค้า-ขายสินค้า
  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. คุณสมบัติ

   -หญิง/ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
   -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิขาการบัญชี
   -ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
   -มีความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุนสินค้าคงเหลือ
   -มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้า
   -มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic Ax
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

15

รายละเอียด

  1. รับผิดชอบงานสวัสดิการของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันชีวิต , ชุดพนักงาน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   - หญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
   - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - มีความรู้ และทักษะการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์
   - มีความรู้การใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน Tiger Soft
   - มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการ 1 ปี ขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

64

รายละเอียด

  1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี และเอกสารต่างๆของ สาขาหน่วยรถเงินสด เพื่อนำเอกสารข้อมูลมาลงบัญชี
  2.บันทึกบัญชีเงินสดจากการขาย / บัญชีขายเครดิต ของ สาขาหน่วยรถเงินสด ในระบบบัญชี
  3.จัดทำบัญชีลูกหนี้,บันทึกรับชำระหนี้ และตัดยอดลูกหนี้ในระบบ ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน
  4.สรุปรายงานพร้อมตรวจสอบใบสำคัญรับให้ถูกต้อง,จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
  5.จัดเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีขายที่ได้รับ และจัดทำรายงานภาษีขายให้ทันเวลา
  6.จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือสำหรับหน่วยรถเงินสดของแต่ละศูนย์
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   2. มีประสบการณ์1-3 ปี ในการทำงาน เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ในบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต
   3. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
   5. หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

65

รายละเอียด

  - ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ
  - แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software ได้
  - มีความรู้ด้าน Network เบื้องต้น ติดตั้งสายLanได้
  - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ Join Domain
  - ดูแลห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียง
  - ติดตั้ง Email บนคอมพิวเตอร์และTablet (Exchange)
  - ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Print Tank และเติมหมึก
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
   2.ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
   3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
   4.มีความรู้ในระบบ OS Windows ต่างๆ
   5.มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

53

รายละเอียด

  วางแผนและกำกับดูแลงานProject ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยบริหารให้สอดคล้องกับเวลาและงบประมาณ รวมถึงประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้Project บรรลุตามเป้าหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี กสาขาการตลาด ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
   3. มีประสบการณ์ด้านงานEvent 3-5 ปี
   4. มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลงานEvent ได้
   5. มีความรู้ด้านโครงสร้าง เวที แสง สี เสียง
   6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
   7. มีความอดทนสูง มีทักษะในการบริหารทีม
   8. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (MS Office และอื่นๆ)
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

61

รายละเอียด

  - Data mining & Data modeling.
  - Create Data Visualization.
  - Enhancing data collection procedures.
  - Processing, Cleansing and Verify data.
  - Manage subordinates by Validating, Communicating, Qualitating and Appraising their performance .
 1. คุณสมบัติ

   •เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
   •จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา Computer Science, Statistics
   •ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
   •Excellent with SQL and NoSQL.
   •Experience with data visualization.
   •Data oriented personality.
   •Great communication skills.
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

68

รายละเอียด

  1.ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย โดยการสร้างโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
  2.ติดสื่อโฆษณาและจัดเรียงสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  4.ทำหน้าที่ขัยรถยนต์เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศ ชาย
   2.วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
   3.ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
   4.ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
   5.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

69

รายละเอียด

  1.รับสินค้าเข้าคลัง
  2.จ่ายสินค้าให้พนักงานขาย
  3.ตรวจนับสต๊อกคงคลัง
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย
   2.วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
   3.มีความรู็ด้านคอมพิวเตอร์
   4.สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5

70

รายละเอียด

 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชายหรือหญิง อายุ27-35 ปี
   2.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   3.ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
   4.สามารถใช้งานMicrosoft Office ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
   5.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

71

รายละเอียด

  1. บริหารงานจัดส่งสินค้า
  -ติดต่อประสานงานโรงงานผู้ผลิตและผู้รับขนส่ง
  -จัดทำรายงานส่งสินค้าประจำวัน
  -ติดตามคืนพาเลทLoscam
  -รับวางบิลค่าขนส่ง
  2. บริหารสต็อคสินค้า
  -ควบคุมสินค้าที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้า
  -ดูแลสต็อคพาเลทที่เหมาะสม
  -ตรวจนับสินค้าคงเหลือของศูนย์กระจายสินค้าเป็นรายเดือน
  -ประสานงานระหว่างโรงงานผลิตกับศูนย์กระจายสินค้า
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศหญิงหรือชายอายุ27-35 ปี
   2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.มีความรู้ในด้านการบริหารงานคลังสินค้าและระบบLogistics
   4.มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office
   5.มีความสามารถในการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
   6.สามารถสื่อสารได้ดี
   7.สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหตุการณ์เฉพาะหน้า
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

72

รายละเอียด

  1.รวบรวมและตรวจสอบ ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อเพื่อจัดทำรายงาน
  2.จัดทำแบบ ภ.พ.30 และ ภพ 36 (ถ้ามี) พร้อทนำส่งให้ตรงตามกำหนด
  3.กระทบยอดภาษีที่บันทึกในเดือน,ภาษีทั้งหมด,ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ
  4.จัดเก็บรายงานภาษีซื้อและต้นฉบับใบกำกับภาษี
  5.บันทึกการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบ ส่วนของรายการที่ต้องจ่ายด่วน
  6.นับสต็อคยูนิฟอร์มสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน
  7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
   2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
   3.ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 5-10 ปี
   4.มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERPหรือAX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   5.มีความรู้เรื่อง Excel ,Word,Power Point
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

73

รายละเอียด

  1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าของบริษัท
  2.ติดต่อประสานงาน,เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ทั้งรายเดิมและรายใหม่
  3.ทำแผนการสั่งซื้อ,จัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ
  4.บริหารการจัดหาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของuser
  5.สามารถเดินทางไปAudit ซัพพลายเออร์ได้,ทำKPI ได้
  6.มีความรู้ด้าน Shipping นำเข้า-ส่งออก/Incoterm
  7.สามารถเดินทางไปดูงานโรงงานแต่ละสาขาได้
  8.เจรจา โต้ตอบ อีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษได้
  9.หากมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ ด้านเครื่องจักร/Spare part/Raw material/packaging และระบบคุณภาพ Iso จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
 1. คุณสมบัติ

   1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
   2.สาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.อายุ 28 - 38 ปี
   4.ประสบการณ์ 2 - 3 ปี
   5.เพศ ชาย / หญิง
   6.ใช้อุปกรณ์ สำนักงาน,ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
   7.หากมีประสบการณ์โปรแกรมERP,AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   8.หากผ่านงานบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

74

รายละเอียด

  1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านพัฒนาบุคลากร, KPIs, Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
  3.รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency
  4.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผนการฝีกอบรมและพัฒนา และ Training Roadmap
  5.นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม หรือเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา
  6.จัดการปฐมนิเทศ, โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ และ OJT
  7.วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ
  8.จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
  Competency
  -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
  -มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  -มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  -มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี
  -มีความสามารถในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 30 ปี
   2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการพัฒนาบุคลากร หากมีความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   4.มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ KPIs ,Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
   5.มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

75

รายละเอียด

  1.บริหารช่องทางการขาย Account ที่ได้รับมอบหมาย
  2.มองหาช่องทางและโอกาสเพื่อพัฒนายอดขาย
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
   2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   3.ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1ปี ขึ้นไป
   4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
   5.มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
   6.หากมีประสบการณ์ Sale Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

76

รายละเอียด

  -ดูแลงาน admin ทั่วไปของฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายร้านค้า -ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของพนักงานศูนย์กระจายสินค้า -เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับศูนย์กระจายสินค้า
 1. คุณสมบัติ

   -สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ในสาขาวิชา บัญชี/บริหารธุรกิจ -ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี -สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word,Excel, PowerPoint) ได้ดี
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

77

รายละเอียด

  - ดูแลฐานข้อมูลร้านค้าในระบบของศูนย์กระจายสินค้า - จัดการเส้นทางเดินรถบนระบบสารสนเทศ - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์กระจายสินค้า - ประสานงานกับฝ่าย IT เพื่อปรับปรุง/พัฒนา การใช้งานระบบ สารสนเทศของ ศูนย์กระจายสินค้า
 1. คุณสมบัติ

   - เพศ ชาย -หญิง อายุ 27-32 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สารสนเทศ (MIS) - ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี - สามารถใช้งาน Microsoft Office , Internet ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ MIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   2

78

รายละเอียด

  -เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ PHP Framework -พัฒนารีพอร์ตด้วย PHP
 1. คุณสมบัติ

   เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวะคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับ PHP,MSSQL,HTML,mySQL,Javascript,CSS,AJAX,JQUERY,XML,JASON,WEB
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1