ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา คาราบาวกรุ๊ป
คาราบาวกรุ๊ป มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน้นสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า พัฒนาขีดความสามารถ โดยวางรากฐานการบริหาร จัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “สร้างคุณค่าชีวิต” รวมทั้งการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอด และสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดี สู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

สวัสดิการพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลั้ยงชัพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - เงินค่าครองชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัสประจำปี


ตำแหน่งงานว่าง

CBD09-02 หนุ่มstart

รายละเอียด

  1.ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2.เข้าเยี่ยมร้านค้า,วางกล่อง,จัดเรียงสินค้า
  3. ประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าและปหล่งชุมชน
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : ชาย
   อายุ(ปี): 18-35
   ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

CBD10-02 ERP Specialist

รายละเอียด

  1.Support Program ERP
  2.ให้การอบรมแก่ผู้ใช้งานใหม่
  3.วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
  4.ประสานงานกับส่วนกลาง ในการแก้ไขปัญหา
  5.บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  6.ประสานงานกับ IT สำนักงานใหญ่ ในการจัดซื้อ / จัดหา
  7.ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องเสียมีปัญหา / เสีย
 1. คุณสมบัติ

   เพศ : หญิง / ชาย
   อายุ : 25 - 30 ปี
   วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้การเขียนโปรแกรม X++ หรือ C# หรือ Java / SQL Command
   มีความรู้เรื่อง Business Process Logic / Dynamic AX : Inventory . Production Module
   การใช้งาน MS Office , Windows
   มีความรู้ Dev Report Web โรงงาน / PHP
   มีประสบการณ์ ระบบ SAP , AX , Oracle , หรือ ERP อื่นๆ
   มีประสบการณ์ด้าน Oracle (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ เขตบางรัก)

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

DCM13-04 ผู้จัดการสาขา

รายละเอียด

  1. วางแผนการขาย
  2. เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
  3. วิเคราะห์และพัฒนาตลาด,คู่แข่ง รวมทั้งวางแผนแก้ไขปรับปรุงการขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่รับผิดชอบ
  4. จัดเรียงสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าที่ขาย
  5. ประเมินศักยภาพของพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่การขาย กระจายและครอบคลุมของสินค้า เพื่อขยาย Sub Agent รายใหม่ขึ้นมาในพื้นที่ให้เหมาะสม และเป็นการสร้างเครื่อข่ายร้านค้าให้กับทาง Agent ในพื้นที่
  6. ทำงานสอดประสานร่วมกับทีมงาน Operation ในพื้นที่เพื่อกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
  7. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา
  8. สรุปงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายและส่งตามกำหนด
  9. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอเย่นต์, Sub Agent , ลูกค้ากับบริษัทฯ
  10. เป็นที่ปรึกษา และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับทีมงาน
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ หญิง / ชาย
   2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
   3. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
   4. มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปโภค บริโภค และพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. สามารถใช้ Microsoft office และ Internet
   6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
   7. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (กระบะ พร้อมหลังคา) และ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงาน
   8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   9. มีบุคคลค้ำประกัน
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10อัตรา

CBD09-01 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดภาคสนาม(สาวบาวแดง)

รายละเอียด

  1. แนะนำโปรโมชั่นของเครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง
  2. สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3. สามารถจัดกิจกรรม พื้นที่ต่างจังหวัดได้
  4. สามารถออกรายการทางโทรทัศน์ช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ในบางโอกาส
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี / รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ได้สัดส่วน
   2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม. 3 - ปริญญาตรีทุกสาขา
   3. มีทักษะในการสื่อสาร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี
   4. มีความอดทน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นตัวเองพอใช้
   5. เน้นความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาส่งเสริมการขาย มากกว่าบุคลิกหน้าตา
   6. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้
   7. สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันทำงาน)
   8. สุขภาพแข็งแรง
   9. สัมภาษณ์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   20 อัตรา

DCM13-05 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

รายละเอียด

  1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถให้สะอาด
  3. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ในความเร็วที่บริษัทฯ กำหนด
  4. เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม ( โปสเตอร์, แผ่นพับ, Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา )
  5. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทฯในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา
  6. ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7. รู้สภาพความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัทฯ
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย
   2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
   3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
   4. สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
   5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   6. มีบุคคลค้ำประกัน
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร /ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   หลายอัตรา

CBD09-03 พนักงานขับรถตู้

รายละเอียด

  1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
  2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
  4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ
  5. การขออนุมัติการจัดทำการ์ดน้ำมันประจำรถบริษัท
  6. สรุปค่าใช้จ่าย การนำรถเข้าศูนย์บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย
   2. อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   4. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5 อัตรา

DCM13-08 ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

รายละเอียด

  - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  - รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน
  - ควบคุมค่าใช้จ่ายในศูนย์กระจายสินค้า และตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม
  - สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกำหนดให้ครบทุกตำแหน่ง
  - ฝึกอบรมการปฎิบัติงานเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย
   2.อายุ 30-40 ปี
   3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
   4.มีประสบการณ์ด้านควบคุมหน่วยรถขายสินค้าเงินสดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
   5.มีทักษะในการขาย, การตลาด, คอมพิวเตอร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   6. มีทักษะการวางแผน การจัดการ การสื่อสาร การประสานงานที่ดี
   7.สามารถไปประจำยังจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
   8.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำต่างจังหวัด

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5

DCM13-10 พนักงานขาย(ประจำศูนย์กระจายสินค้า)

รายละเอียด

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน ตำแหน่ง พนักงานขาย
  - เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด
  - พบปะ สอบถาม ร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  - ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  - สรุปยอดขายประจำวัน
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย - หญิง
   2.อายุ 22 - 35 ปี
   3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
   4.ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
   5.สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

CBD10-07 Business Intelligence Developer

รายละเอียด

  - Data mining & Data modeling.
  - Create Data Visualization.
  - Enhancing data collection procedures.
  - Processing, Cleansing and Verify data.
  - Manage subordinates by Validating, Communicating, Qualitating and Appraising their performance .
 1. คุณสมบัติ

   •เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
   •จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา Computer Science, Statistics
   •ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
   •Excellent with SQL and NoSQL.
   •Experience with data visualization.
   •Data oriented personality.
   •Great communication skills.
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

DCM13-11 ผู้ช่วยพนักงานขาย(ประจำศูนย์กระจายสินค้า)

รายละเอียด

  1.ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย โดยการสร้างโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
  2.ติดสื่อโฆษณาและจัดเรียงสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  4.ทำหน้าที่ขัยรถยนต์เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศ ชาย
   2.วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
   3.ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
   4.ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
   5.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   10

DCM13-12 พนักงานคลังสินค้า(ประจำศูนย์กระจายสินค้า)

รายละเอียด

  1.รับสินค้าเข้าคลัง
  2.จ่ายสินค้าให้พนักงานขาย
  3.ตรวจนับสต๊อกคงคลัง
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย
   2.วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
   3.มีความรู็ด้านคอมพิวเตอร์
   4.สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   5

APG04-01 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

รายละเอียด

  1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าของบริษัท
  2.ติดต่อประสานงาน,เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ทั้งรายเดิมและรายใหม่
  3.ทำแผนการสั่งซื้อ,จัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ
  4.บริหารการจัดหาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของuser
  5.สามารถเดินทางไปAudit ซัพพลายเออร์ได้,ทำKPI ได้
  6.มีความรู้ด้าน Shipping นำเข้า-ส่งออก/Incoterm
  7.สามารถเดินทางไปดูงานโรงงานแต่ละสาขาได้
  8.เจรจา โต้ตอบ อีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษได้
  9.หากมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ ด้านเครื่องจักร/Spare part/Raw material/packaging และระบบคุณภาพ Iso จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
 1. คุณสมบัติ

   1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
   2.สาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.อายุ 28 - 38 ปี
   4.ประสบการณ์ 2 - 3 ปี
   5.เพศ ชาย / หญิง
   6.ใช้อุปกรณ์ สำนักงาน,ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
   7.หากมีประสบการณ์โปรแกรมERP,AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   8.หากผ่านงานบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

CBD05-04 HRD Specialist

รายละเอียด

  1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านพัฒนาบุคลากร, KPIs, Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
  3.รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency
  4.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผนการฝีกอบรมและพัฒนา และ Training Roadmap
  5.นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม หรือเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา
  6.จัดการปฐมนิเทศ, โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ และ OJT
  7.วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ
  8.จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
  Competency
  -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
  -มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  -มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  -มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี
  -มีความสามารถในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 30 ปี
   2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการพัฒนาบุคลากร หากมีความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   4.มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ KPIs ,Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
   5.มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1